e-mail: ryushinkai@fundacja-nami.pl
regulamin klubu
ETYKIETA

KOMENDY

UBIÓR I SPRZĘT

MIECZ

ĆWICZENIA

TECHNIKI

WALKA

STOPNIE I TYTUŁY
Rodzaje ćwiczeń

Ćwiczenia samodzielne:

okuri-ashi – grupa ćwiczeń rozwijających pracę nóg.

suburi – grupa ćwiczeń rozwijających umiejętność cięcia. Suburi może być wykonywane samodzielnie (zatrzymanie rąk na odpowiedniej wysokości w powietrzu) lub z partnerem (cięcie w poprzeczkę)

rodzaje suburi:

joge (dżoge) suburi – ćwiczenie rozciągające - zamach zza pleców (shinai przyjmuje pozycję pionową), cięcie poniżej wysokości kolan, krok znacznie wydłużony.

shomen suburi – podstawowy rodzaj suburi – cięcie w głowę, uniesienie rąk do prawidłowego furikaburi, cięcie przed siebie (prawa ręka równolegle do podłoża, lewy nadgarstek poniżej prawego).

katate suburi – ćwiczenie wzmacniające lewą rękę – wykonywane tak jak shomen-suburi, ale wyłącznie lewą ręką.

sayumen suburi – ćwiczenie cięcia w skroń – wykonanie takie jak shomen-suburi, ale prawa ręka kieruje cięcie lekko po skosie, lewa ręka pozostaje w linii centrum ciała.

haya suburi – ćwiczenie wytrzymałościowe – cięcie shomen-suburi wykonywane w znacznie szybszym tempie

Ćwiczenia w parach:

kirikaeshi – podstawowe ćwiczenie rozgrzewające. Istnieje kilka wersji tego ćwiczenia, najpopularniejsza z nich to wykonywane przez zaawansowanych pełne kirikaeshi z taiatari. Sekwencja: kakarite wykonuje shomen z wejściem w taiatari, motodachi odsuwa się do właściwego dystansu, który następnie utrzymuje. Kakarite wykonuje sayumen tnąc na przemiennie w prawą i lewą skroń, 4 cięcia do przodu i 5 do tyłu, rozpoczynając od swojej prawej strony. Całą sekwencję powtarza się dwa razy. Kakarite kończy ćwiczenie tnąc shomen i wykonując pełny zanshin.

ćwiczenie technik – ćwiczenia wykonywane według poleceń instruktora, zazwyczaj poprzedzone dokładnym wyjaśnieniem techniki.

uchikomi-geiko – kakarite wykonuje zadaną sekwencję cięć, motodachi stoi w miejscu odsłaniając punkty trafień. Kakarite powinien utrzymywać ciągłość cięć i kiai, nie zatrzymywać się po obrocie i maksymalnie wydłużać zanshin.

kakari- geiko – ćwiczenie przypominające uchikomi, jednak nie ma z góry ustalonej sekwencji. Motodachi odsłania kolejne punkty, a zadaniem kakarite jest jak najszybsza reakcja i wykonanie cięcia. Ćwiczenie wykonywane wyłącznie przez osoby w bogu.

ji-geiko – walka treningowa. Nie ma określonych ról motodachi i kakarite, każdy z zawodników wykonuje ataki i techniki bez ustalonej sekwencji. Ćwiczenie wykonywane wyłącznie przez osoby w bogu.

shiai-geiko – walka sędziowana, w przebiegu przypomina ji-geiko, ale ataki zawodników są oceniane przez sędziów, którzy przyznają punkty za prawidłowe cięcia. Ćwiczenie wykonywane wyłącznie przez osoby w bogu.

asa-geiko: trening poranny.

Ćwiczenia z bokuto:

nihon kendo kata – skodyfikowane układy walki. W formie występuje uchidachi (odpowiednik motodachi) i shidachi (odpowiednik kakarite).

kihon kendo waza – układy formalne zawierające podstawowe techniki wykorzystywane w kendo.

Inne pojęcia:

motodachi – pierwotnie osoba wyższa stopniem, która nadzorowała wykonywanie ćwiczeń przez kakarite. Obecnie rola ta zakłada umożliwienie kakarite wykonywania ćwiczenia.

kakarite – wykonujący ćwiczenia.

kamae – postawa występująca w kendo, zarówno bez jak i z mieczem.

kiai – okrzyk, wyrażenie ducha walki.

zanshin – sposób pokazania pewności trafienia. Najczęściej przybiera formę przebiegnięcia za przeciwnika po ataku.

fumikomi – krok ataku, charakteryzujący się głośnym tupnięciem.

taiatari – zderzenie z przeciwnikiem.

furikaburi – prawidłowe uniesienie shinai przed cieciem (lewy nadgarstek nad czołem, shinai pod kontem około 45 stopni).

seme – presja wywierana na przeciwniku.

datotsu – sposób wykonywania ćwiczeń przypominający kata. Ćwiczenia wykonuje się wolniej, bez fumikmi, taiatari, zanshin, nie robiąc dodatkowych kroków ponad konieczną ilość.

linia seichusen – lina środka ciała.


ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS 0000463568, REGON 022151911, NIP 894-304-66-75
Konto bankowe: BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980
www.fundacja-nami.pl fundacja na facebook.com


copyright by Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI 2013
design by Maciej Pogorzelski, cooperation: Grażyna Pogorzelska, Nel Pogorzelska, Julian Górski