e-mail: ryushinkai@fundacja-nami.pl
regulamin klubu
ETYKIETA

KOMENDY

UBIÓR I SPRZĘT

MIECZ

ĆWICZENIA

TECHNIKI

WALKA

STOPNIE I TYTUŁY
Reiho – zasady obowiązujące w dojo.

Do Dojo przychodzimy 15 minut przed rozpoczęciem keiko (treningu).

Na trening zabieramy ze sobą klapki, których używamy w drodze z szatni na salę i z powrotem.

Przed wejściem do Dojo klapki ustawiamy w jednym rzędzie, zachowując należyty porządek.

Po wejściu do Dojo wykonujemy ukłon (rei) w stronę kamiza. Tak samo postępujemy przed opuszczeniem Dojo (w czasie treningu lub po jego zakończeniu).

Aktywnie uczestniczymy w zmywaniu podłogi Dojo przed rozpoczęciem treningu.

Po Dojo poruszamy się szybko, reagując natychmiast na polecenia instruktora.

Staramy się nie rozmawiać głośno przed rozpoczęciem treningu oraz w ogóle nie rozmawiamy na tematy nie związane z ćwiczeniami podczas keiko.

Każdą niedyspozycję fizyczną zgłaszamy instruktorowi przed treningiem.

Nie przerywamy treningu bez powiadomienia o tym fakcie instruktora.

Dbamy o prawidłowe używaniu ubioru: hakama oraz keiko-gi: nie przychodzimy na trening w brudnym, niewyprasowanym bądź niedbale założonym stroju treningowym.

Dbamy o sprzęt treningowy: bogu oraz shinai: przed wyjściem na trening sprawdzamy czy elementy bogu (himo) są w dobrym stanie oraz czy shinai nadaje się na trening (czy nie ma popękanych listewek).

Poruszając się po dojo NIE przechodzimy nad cudzym sprzętem leżącym na podłodze, omijamy go.

Podczas przerwy w treningu staramy się nie pić zbyt dużo wody.

Podczas przerwy w treningu nie siadamy na ławce, przeznaczamy ten czas na rozciąganie lub ćwiczenia podstawowe (kamae, walka z cieniem, itd.).

Aktywnie uczestniczymy w treningu: zachowujemy pełną koncentrację w trakcie wszystkich ćwiczeń, niezależnie czy trenujemy w pojedynkę czy w parach.

Nie okazujemy zniecierpliwienia partnerowi podczas wykonywania ćwiczeń: wszyscy uczymy się kendo razem i razem sobie pomagamy.

Tworzymy wspólnotę, która dzięki treningom kendo umożliwia każdemu z nas kształtowanie serca, ciała i umysłu.


ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS 0000463568, REGON 022151911, NIP 894-304-66-75
Konto bankowe: BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980
www.fundacja-nami.pl fundacja na facebook.com


copyright by Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI 2013
design by Maciej Pogorzelski, cooperation: Grażyna Pogorzelska, Nel Pogorzelska, Julian Górski